Заказать звонок

 

 

 

 

 

про придбання послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки у складі збірної групи через сайт ТК «Інскай».

ТОВ «Інскай», юридична адреса: Україна, 65014 м. Одеса вул. Успенська 2/2, р/р 26005402764 банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 ЄДРПОУ 38643921,св-во платника єдиного податку Серія А №499488, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про придбання послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки у складі збірної групи ТК «Інскай» (надалі – Договір) фізичній особі або групі осіб, надалі – ПОКУПЕЦЬ. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

 

1. Визначення термінів та загальні положення

 

Послуга (послуги) – надана Виконавцем можливість резервування місць у збірній групі, шляхом придбання послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт або в Офісі та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Заявка – авторизація Покупця послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки, та супутніх послуг, що має містити наступні відомості щодо особи покупця: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, серія та номер паспорту, контактний номер телефону, електронна адреса для зворотнього зв’язку. Заявка оформлюється через електронну форму при придбанні послуги на Веб-сайті ТК «Інскай», листом на електронну пошту ТК «Інскай» чи за телефонами при придбанні Послуги безготівковим розрахунком або в офісі ТК «Інскай» при придбанні Послуги за готівку або через POS-термінал.

Бланк підтвердження замовлення – документ, який одержує ПОКУПЕЦЬ на адресу власної електронної пошти, що вказана у Заявці, або в офісі ТК «Інскай» за результатами успішного оформлення та оплати послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки та супутніх послуг і містить повну інформацію про майбутню поїздку (прізвище та ім’я пасажира, маршрут подорожі, дату та час відправлення/прибуття, кількість осіб-екскурсантів (туристів), загальну вартість придбаних послуг).

Збірна група – група екскурсантів/туристів у кількості не менше ніж 16 осіб.

Веб-сайт – програмне забезпечення ТОВ «Інскай», що розміщено в мережі Інтернет за адресою www.insky.com.ua

Електронна пошта ТК «Інскай» – insky@ insky.biz

Телефони ТК «Інскай» – 048-740-47-47; 048-737-37-47

Офіс ТК «Інскай» – офіс за адресою м. Одеса, вул. Успенська 2/2

ПОКУПЕЦЬ – фізична особа, що погодилася з умовами даного Договору з метою придбання послуг екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки відповідно до умов даного Договору.

Сторони – сукупне найменування ПОКУПЦЯ та ВИКОНАВЦЯ.

Структура туру – інформація щодо екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки, порядку надання послуг та час їх надання, розміщується на Веб-сайті ВИКОНАВЦЕМ.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. За даним Договором ПОКУПЕЦЬ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання надавати послуги з організації екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки у складі збірної групи та супутні послуги в екскурсії / поїздці за фактом придбання Послуг.

2.2. Погоджуючись з умовами Договору, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами дійсного Договору та інформацією, оприлюдненою на Веб-сайті, у тому числі зі Структурою туру, що надана до придбання;

2.3. Купуючи Послугу та погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

2.4. Послуга вважається такою, що сплачена ПОКУПЦЕМ в повному обсязі з моменту отримання покупцем Бланка підтвердження замовлення на власну електронну адресу або касового ордеру на руки в Офісі ТК «Інскай».

 

3. Права та обов’язки сторін

 

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

3.1.1. надавати Послуги, передбачені умовами дійсного Договору;

3.1.2. забезпечити можливість замовлення та оплати Послуг за допомогою передбачених на Веб-сайті засобів платежу або в Офісі ТК «Інскай»;

3.1.3. надавати консультації з питань придбання Послуг.

3.2. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:

3.2.1. дотримуватися положень дійсного Договору;

3.2.2. надавати коректні особисті дані.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити у наданні Послуг у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору.

3.4. ПОКУПЕЦЬ має право:

3.4.1. вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг у відповідності до умов даного Договору;

3.4.2. звертатися до ВИКОНАВЦЯ щодо консультацій з приводу придбаної Послуги.

 

4. Відповідальність сторін

 

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за виконання послуг, заявлених ПОКУПЦЮ, у повному обсязі.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати порядок надання послуг, передбачених у Структурі туру, без зменшення їх обсягу або замінювати на рівноцінні.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збереження багажу ПОКУПЦЯ, в тому числі збереження особистих речей ПОКУПЦЯ.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відмінити екскурсію вихідного дня / туристичну поїздку у складі збірної групи у випадку, якщо не набрана мінімальна кількість осіб, що складає збірну групу.

4.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язаний повідомити ПОКУПЦЯ про відміну екскурсії вихідного дня/туристичної поїздки у складі збірної групи одразу, як про це стало відомо, але не менше ніж за 12 годин до часу початку, що визначений Структурою туру для одноденної екскурсії вихідного дня та не менше ніж за 36 годин до часу початку, що визначений Структурою туру для багатоденної туристичної поїздки.

4.6. У випадку невиконання замовлених і оплачених послуг з вини ВИКОНАВЦЯ, або відміни екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки у складі збірної групи, він компенсує ПОКУПЦЮ всю сплачену суму за придбанні Послуги.

4.7. У випадку відмови від виконання даного Договору ПОКУПЦЕМ, останній сплачує неустойку в наступних розмірах:

4.7.1. Для одноденної екскурсії вихідного дня у складі збірної групи:

– за відмову від екскурсії в терміни 7 днів і більше до його початку неустойка не сплачується;

— за відмову від екскурсії менш, ніж за добу або неявка на рейс – 100% загальної вартості туристичних послуг.

4.7.2. Для багатоденної туристичної поїздки у складі збірної групи:

– за відмову від туристичної поїздки в терміни 15 днів і більше до його початку неустойка не сплачується;

– за відмову від туристичної поїздки менш, ніж за 2 доби або неявка на рейс – 100% загальної вартості туристичних послуг.

4.8. ПОКУПЕЦЬ несе особисту відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій пiд час екскурсії / поїздки, згідно з чинним законодавством України.

4.9. ВИКОНАВЕЦЬ має право не допустити ПОКУПЦЯ до початку екскурсії / поїздки, якщо ПОКУПЕЦЬ знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Сплачена сума за екскурсійні послуги в цьому випадку не повертається.

4.10. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити у наданні Послуг на будь-якому етапі екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки у разі непристойної або агресивної поведінки ПОКУПЦЯ. Сплачена сума за екскурсійні послуги в цьому випадку не повертається, витрати на повернення додому не компенсуються.

4.11. Якщо в екскурсії вихідного дня у складі збірної групи передбачено збір грибів, то він проводиться з метою ознайомлення. Зібрані гриби НЕ рекомендуються до вживання в їжу.

 

5. Загальні умови

 

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ попередньо визначає тарифи на Послуги, що надаються, та розміщує відповідну інформацію на Веб-сайті та в офісі.

5.2. Всі додаткові Послуги, що можуть бути надані ВИКОНАВЦЕМ, але не вказані в Структурі туру, сплачуються ПОКУПЦЕМ на місці.

5.3. Придбання послуг з організації екскурсії / туру є акцептом даного Договору.

 

6. Форс-мажорні обставини

 

6.1. Сторони звільнюються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань згідно даного Договору, якщо це невиконання було спричинено форс-мажорними обставинами та/чи їх наслідками, які виникли після підписання даного договору в результаті дій надзвичайного характеру.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють дії неподоланної сили, які виникли через природні умови або через будь-які інші фактори (пожежа, стихійне лихо, погані метеоумови, землетрус, воєнні дії).

6.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини чи їх наслідки, зобов’язана негайно в письмовій формі повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин.

 

7. Порядки вирішення спорів

 

7.1. Будь-яка суперечка між Сторонами по даному Договору вирішується шляхом переговорів.

7.2. Якщо сторони не можуть домовитись, суперечки вирішуються згідно чинного законодавства України.

 

8. Захист персональних даних

 

8.1. Виконуючи Закон України “Про захист персональних даних” ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує захист персональних даних ПОКУПЦЯ під час їх обробки. Також повідомляємо, що надані ПОКУПЦЕМ відомості включаються до бази персональних даних клієнтів ТОВ «Інскай» з метою належного надання туристичних послуг, туристичного страхування на час екскурсії вихідного дня / туристичної поїздки, організації перевезення під час екскурсійного обслуговування, та збору статистичних даних.

8.2. Відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, ПОКУПЕЦЬ, як суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

9. Заключні положення

 

9.1. Договір вступає в силу з моменту отримання покупцем Бланка підтвердження замовлення на власну електронну адресу або на руки в офісі і діє до повного виконання, або до припинення Договору за домовленістю Сторін, або у встановленому Законом порядку.

9.2. Положення даного договору можуть бути змінені тільки за письмовою згодою Сторін.

9.3. Даний Договір вважається підписаним у двох примірниках (для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

9.4. У випадках непередбачених даним Договором Сторони керуються діючим законодавством України.

9.5. Цифрова версія, роздрукована копія, фотокопія, або сканована копія дійсного договору має однакову з оригіналом юридичну силу, за умови, що сторона, яка надає копію може підтвердити номер Бланка підтвердження замовлення або касового ордеру, надає вірну електрону адресу, на яку був надісланий Бланк підтвердження і/або оплати замовлення, а також надає оригінали документів, що засвідчує її особу.

9.6. Заявка та Бланк підтвердження замовлення та касовий ордер є невід’ємною частиною дійсного Договору.

 

 

    Обратная связь